تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - مـــﮯبوسَمَت

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

مـــﮯبوسَمَت

مـــﮯبوسَمَت

آنقـבر کــﮧ طرح لـَب هایمــ

 بر انــבامـَت بمانــَב،

 مــﮯ خواهمــ تــمآم בنیا بداند کـــﮧ

 آغـــوش تــو

 قــَلــَمرو من است..
[ چهارشنبه 1 مهر 1394 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ Nafas M ] [ نظرات() ]