تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - گاهــــــــــــــــــــــے

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

گاهــــــــــــــــــــــے

گاهــــــــــــــــــــــے

 حتـــــــے با شنــــــیدن اســـــم تــــ♥ــــو 

 قـلبــــــــم تــند تنـــد میزنــہ 

 بدنـــم گـرم میـشــہ

تـــ♥ـــو با مــــــن چـیکــار کـردے عشـــ♥ــــقم ؟ 

 این هــمـہ شــیـــــدایــے فــــــقط با شــــنیدن یـہ اســــم 

 بـہ اســـــــــمت قســــــم 

 تـــو واسـہ من یــہ حـــــــس دیـگـہ اے 

 یــہ حـس تکــــــــرار نـشدنـــے [ جمعه 16 مرداد 1394 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ Nafas M ] [ نظرات() ]