تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - گــاهــی

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

گــاهــی

گــاهــی وقـتـــهــا

”یــــه شـــب ”

” چــنــد روز “ طـــول مـیــکـــشــد

از ســر دلـتـنــگـــی....


[ جمعه 26 تیر 1394 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ Nafas M ] [ نظرات() ]