تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - تو....

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

تو....

GS6xe

” تــــــــــ❥ــــــــو ”

تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی

مبــــادا کســـی از خـــدا ،

بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد …...
[ سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ] [ 12:48 ق.ظ ] [ ADMIN M ] [ نظرات() ]