تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - .

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

.

از من دلخوری
بامن حرف نمیزنی
انگار فرسنگها از تو دورم
قلبم ضعف میرود برای صدایت ،برای دیدنت
گوشی را برمیدارم
شماره ات را میگیرم 
خداخدا میکنم گوشی را برداری
یک بوق دوبوق سه بوق چهاربوق قلبم تند میزند پنج بوق
صدای الو در گوشم می پیچد قلبم ازتپش می افتد

ببخشید عزیزم میدونم اذیتت کردم اما من خیلی دوستت دارم خودت بهترمیدونی
وصدایت را میشنوم

چیزی نشده عشقم منم خیلی خیلی خیلی دوستت دارم

دلخوشم به این دوستت دارم های ساده[ سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 ] [ 12:07 ب.ظ ] [ Nafas M ] [ نظرات() ]